Regulamin

REGULAMIN E-SKLEPU NEICHA

WARUNKI OGÓLNE

1.W sklepie internetowym będącym własnością firmy Noble Shop (dalej Firma, Sklep, E-sklep), znajdującym się na stronie internetowej pod adresem www.neicha.pl (zwany dalej e-sklepem lub sklepem internetowym) można dokonywać zakupów za pośrednictwem Internetu.

2.Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3.Cena widoczna przy produkcie w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest ceną wiążącą.

4.Prezentowane ceny produktów w sklepie są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.

5.Właścicielem sklepu internetowego jest Noble Shop (Firma, Sklep) wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NR/15610/2011 prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. NR NIP: 637 126 83 78, E-MAIL: biuro@neicha.pl, TEL: 507-651-424 Adres: Nowowiejska 33, 32-300 Olkusz

6.Znak towarowy Neicha jest zastrzeżony.

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ ICH REALIZACJA

1.Użytkownik podając swój nr. telefonu oraz adres e-mail upoważnia Noble Shop do wykorzystania adresu e-mail oraz nr. telefonu w celu realizacji złożonego zamówienia

2.Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia dostępnego w e-sklepie oraz akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

3.W sytuacji wystąpienia okoliczności obiektywnie niezależnych od Noble Shop, włączając w to działania siły wyższej, uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, Noble Shop zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Noble Shop zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Dalsze postanowienia zostaną indywidualnie ustalone z Zamawiającym.

4.Formularze zamówienia wypełnione nieprawidłowo nie będą realizowane.

5.Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili (dot. dni roboczych):
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast po złożeniu zamówienia,
b) przelewem - po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,
c) w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym, płatności online - w chwili autoryzacji transakcji.

6.Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia sposobu dostawy po uprzednim skontaktowaniu się z Noble Shop telefonicznie lub mailowo.

7.Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający. W określonych przypadkach, o ile jest to dopuszczone przez Noble Shop opłata za dostawę zamówionych towarów może być przeniesiona na Noble Shop.

8.Zamówiony towar będzie dostarczany pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

9.E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską.

10.Klientowi przysługuje prawo do zmiany lub wycofania złożonego zamówienia w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą e-sklepu drogą mailową na adres:biuro@neicha.pllub telefonicznie.

11.E-sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji, w której wcześniej klient nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności lub gdy autentyczność zamówienia budzi wątpliwości.

12.E-sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia.

13.Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Informacja o takiej zmianie statusu zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

14.Oferta e-sklepu przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów z Polski (adres wysyłki może być dowolny - na terenie Polski). Do zamówienia Sklep wystawia fakturę VAT na życzenie kupującego. Istnieje możliwość wystawienia faktury Europejskiej – wewnątrz wspólnotowej ze stawką 0% VAT. Warunkiem otrzymania takiej faktury jest posiadanie aktywnego NIPu Europejskiego. NIP jest uprzednio sprawdzany, a następnie może zostać wystawiona faktura. W przypadku braku NIPu Europejskiego lub jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości Firma nie wystawi faktury Europejskiej.

15.Wszystkie zamówienia są realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, e-sklep poinformuje Klienta o statusie jego zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Dopuszczalne opcje: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia. Czas realizacji zamówienia może się nieco wydłużyć w okresach przedświątecznych.

PROMOCJE

1.Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania, modyfikowania oraz usuwania akcji promocyjnych na platformie e-sklepu.

2.Niektóre produkty objęte indywidualnymi promocjami nie podlegają innym rabatom.

3.W przypadku przynależności do grupy rabatowej (np. kursantki po odbytym szkoleniu) różnica w cenach produktów widoczna będzie dopiero po zalogowaniu na e-sklepie.

GWARANCJA & REKLAMACJA

1.Towary sprzedawane w sklepie internetowym są objęte gwarancją. Podstawą reklamacji jest dokument handlowy w postaci faktury VAT dostarczonej wraz z towarem n życzenie klienta.

2.W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem mailowo.

3.W przypadku zwrotu towaru w ramach gwarancji prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego, który można pobrać poniżej.

4.Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru i zwrócić zamówiony i nie noszący żadnych oznak użytkowania towar w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu na adres: Nowowiejska 33, 32-300 Olkusz, załączając otrzymany dowód zakupu (np. faktura VAT) oraz podpisany formularz zwrotu. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący. Firma zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zakupiony towar wraz z kosztami najtańszeej oferowanej w sklepie dostawy do klienta w przeciągu 7 dni od daty odbioru przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Firma nie przyjmuje przesyłek za zaliczeniem pocztowym lub pobraniowych.

POZOSTAŁE INFORMACJE


1. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będę rozstrzygane w sposób polubowny.

2. W wypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sposób polubowny, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Formularz zwrotu http://panel.tradoro.pl/media/80/formularz_zwrotu.pdf

Formularz wymiany http://panel.tradoro.pl/media/80/formularz_wymiany.pdf

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów